foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Regulamin  XIV Edycji Konkursu Biżuterii Artystycznej  PRZEZENTACJE 2014  ŻYWIOŁ KOBIETA

 

A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,

Jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta,

Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,

I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza…

I anioł i demon, i upiór i cud,

I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna.

Początek i koniec – kobieta – to ja.

Julian Tuwim

 

Katalog Prezentacje 2014 - ŻYWIOŁ KOBIETA

 

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby i firmy, które w dniach 05-30.05.2014 roku dostarczą lub prześlą swoje prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (w wersji elektronicznej i drukowanej) na adres:

P.P.H.U. „W&W DESIGN” Radosław Wójcik, ul. Piłsudskiego 41/43, 42-202 Częstochowa

Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stroniewww.stfz.pl oraz na stronie www.facebook.com/StowarzyszenieSTFZ. Ponadto należy wnieść opłatę wpisową w wysokości 50 zł (dla członków STFZ), 100zł

(dla autorów nie należących do STFZ) na konto STFZ za każdą zgłoszoną pracę lub komplet. 

Konto STFZ: Bank WBK 68 1090 1870 0000 0001 2064 9527.

Dowód wpłaty należy dołączyć do prac konkursowych.

 1. Opłata wpisowa jest bezzwrotna
 2. Prace konkursowe powinny być dostarczone w bezpiecznym opakowaniu, uwzględniającym wielokrotne użycie oraz powinny być zapakowane w torebkę strunową z kodem pracy, imieniem i nazwiskiem autora.
 3. Do konkursu można zgłaszać pojedyncze przedmioty oraz komplety i zestawy. Komplety i zestawy zgłoszone na jednym formularzy będą traktowane jako jedna praca.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest użycie w pracy metali szlachetnych lub elementów z tych metali.
 5. Zgłoszone prace muszą być nowe i dotychczas nigdy nie prezentowane, co zgłaszający potwierdza własnym podpisem w zgłoszeniu; deklaruje również, że jest właścicielem praw autorskich zgłaszanych przedmiotów w rozumieniu prawa autorskiego.
 6. Jeden autor może zgłosić dowolną ilość prac (kompletów). Współpraca projektanta i wykonawcy jest dopuszczalna.
 7. Każda praca (zestaw) powinna być oznaczona pięciocyfrowym godłem umieszczonym także na formularzu zgłoszeniowym, osobnym dla każdej pracy (zestawu, kompletu).
 8. Używanie pseudonimów jest zabronione.
 9. W zgłoszeniu należy podać wartość odtworzenia pracy (użytych materiałów).
 10. Chęć odbioru prac należy zgłaszać po roku od ogłoszenia wyników u komisarza konkursu.
 11. Organizatorzy przejmują odpowiedzialność za prace od momentu złożenia (nadesłania) do odebrania (odesłania) przez zgłaszającego.
 12. Prace niezakwalifikowane do wystawy należy odebrać u komisarza wystawy po ogłoszeniu wyników konkursu tj. w październiku podczas trwania targów. Prace nieodebrane na targach będą odesłane przez komisarza na koszt autora po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu formy wysyłki. Do kontaktu w sprawie wysyłki zobowiązany jest autor. Prace nieodebrane do 30 listopada zostaną przekazane na cel charytatywny.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji prac w wydawnictwach, prasie, telewizji oraz innych formach dokumentacji wizualnej w celach promocyjnych.

 

Komisarzem konkursu jest:

Radosław Wójcik ( 604 617 352, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

JURY :

 • Maciej Zień – projektant mody
 • Anna Sado – redaktor portalu amber.com.pl
 • Monika Szpatowicz – przedstawiciel Galerii Sztuki w Legnicy
 • Joanna Bijok – przedstawiciel MCT
 • Danuta Czapnik – Artystka Złotnik, przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych.

 

Obradom jury mogą towarzyszyć fundatorzy nagród i wyróżnień, o ile zostanie postanowione inaczej, jury nie zna nazwisk autorów prac. Członkowie jury nie biorą udziału w konkursie.

 • Jury dokona wyboru prac, spełniających warunki konkursu, zgodnie z regulaminem oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
 • Jury jest zobowiązane do pisemnego umotywowania swojego werdyktu.
 • Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna zamknięta.
 • Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 • Fundatorzy wyróżnień dokonują wyboru spośród prac zakwalifikowanych do konkursu.
 • Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu werdykt jury jest tajny.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 03.10.2014 roku w hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie, w drugim dniu Targów Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas.

Nagrodzone i zakwalifikowane prace będą prezentowane podczas Targów w Galerii Projektantów, następnie także w innych miejscach w Polsce.

Do wystawy (poza konkursem) dołączone zostaną prace jurorów i komisarza konkursu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Internecie na stronach www.stfz.pl, www.zlotosrebroczas.com,www.zlotnictwo.info oraz w prasie branżowej. Każdy z autorów zakwalifikowany do wystawy otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz autorki katalogu.

Zakwalifikowane prace ze względu na planowane wystawy w Polsce pozostaną do dyspozycji organizatorów przez jeden rok. Odbiór prac będzie możliwy na Targach Złoto Srebro Czas w roku 2015. Potem będą odesłane na koszt autora po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu formy wysyłki. Do kontaktu w taj sprawie zobowiązany jest autor. Prace nieodebrane do 30 listopada 2015 roku zostaną przekazane na cel charytatywny.

 

Nagrody główne:

 • I Nagroda Prezesa MCT (nagroda pieniężna)
 • II Nagroda Prezesa PSP (nagroda pieniężna)
 • III Nagroda Prezesa STFZ (statuetka)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda „Otwartego Krzemienia Galerii Otwartej” w Sandomierzu
 • Wyróżnienie Galerii Trendymania 
 • Wyróżnienie firmy Corundum ( nagroda rzeczowa lub bon na zakup kamieni)
 • Wyróżnienie firmy Arma ( nagroda rzeczowa lub bon na zakup narzędzi)
 • Wyróżnienie firmy Rodent ( nagroda rzeczowa lub bon na zakup narzędzi)
 • Wyróżnienie firmy Markstone ( nagroda rzeczowa lub bon na zakup kamieni)
 • Wyróżnienie firmy Walcownia Metali GRAKO ( nagroda rzeczowa lub bon na zakupy)
 • Wyróżnienie firmy Wojciech Kociuba ( nagroda rzeczowa)
 • Wyróżnienie firmy W&D Engraving Solutions ( bon o wartości 500 zł, na zakup materiałów grawerskich lub program do projektowania ArtCam z 1-dniowym szkoleniem w siedzibie firmy W&D).

 

Autorzy nagrodzonych prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązani są do zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% otrzymanej nagrody, w biurze Targów w dniu wręczenia nagród (o ile wartość nagrody przewyższa 1000 zł).