Tel.+48 777 666 777
office@solarsystem.com

Tworzy wieloznaczne, drobne kompozycje figuralne. Jego prace wykonywane są głównie techniką wosku traconego, z unikalnych modeli podlegających zniszczeniu w procesie odlewania oryginałów w metalu.

Urodzony w 1960 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Konserwacji warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w 1985 roku). 

Podstawy sztuki małych form rzeźbiarskich zdobywał równolegle na Wydziale Rzeźby w ASP od 1980 roku w pracowniach prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, prof. Zofii Demkowskiej a potem prof. Piotra Gawrona. Technik odlewniczych uczył się w pracowni Stanisława Cukra. 

Stypendium austriackiego Bundesministerium fur Wissenschaft und Forschung w 1988 roku na Akademie der angewandte Kunst w Wiedniu dało mu możliwość doskonalenia warsztatu odlewniczego pod kierunkiem prof. Waltera Leitnera. Pojawiły się wtedy miniatury inspirowane po części tradycją "wiener Bronzen". Ten nurt zainteresowań rozwija w swojej twórczości do dzisiaj. Pobyt w Wiedniu stworzył również okazję do zgłębiania problematyki obiektów zabytkowych z metalu i badań metalograficznych w ISCA (Instytucie Chemii Krzemianów i Archeometrii) wspomnianej uczelni. Uczestniczył tam w pracach badawczych prowadzonych pod kierunkiem prof. Dr Bernharda Pichlera i prof. Dr Johannesa Webera.

Jest pasjonatem okolic Kazimierza Dolnego, Powiśla Lubelskiego i Małopolskiego Przełomu Wisły, założycielem Fundacji NA DOBRE (www.nadobre.org).

Od 2011 roku należy do Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych.

tel: 601 375 288

rafalszambelan.blogspot.com

raphael@wp.pl