Tel.+48 777 666 777
office@solarsystem.com

Złotnictwem zajął się w 1982 roku. W 1987 roku Komisja Ministerstwa Kultury i Sztuki przyznała mu uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka. W 1988 roku wziął udział w pierwszym zbiorowym pokazie biżuterii artystycznej w warszawskiej Galerii S. Od tamtego czasu jego prace były eksponowane już ponad 200 razy – na wystawach w kraju i zagranicą.

Do Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych Pajączkowski wstąpił w roku jego powstania. W latach 1997-2011 był członkiem Zarządu STFZ, w latach 2011-2013 – członkiem Rady Programowej STFZ. Praca społeczna na rzecz środowiska artystów złotników zajmuje znaczące miejsce w jego działaniach. Był założycielem strony internetowej www.stfz.art.pl, którą administrował społecznie przez niemal 12 lat (1998-2009) oraz największego polskojęzycznego internetowego forum złotniczego. W czasopismach złotniczych od lat można znaleźć jego artykuły, relacje i zdjęcia ze złotniczych wydarzeń. Jest inicjatorem licznych działań STFZ, w tym dokumentacyjnych i wystawienniczych. Największy z nich, projekt „Współczesna Sztuka Złotnicza w Teatrze Współczesnym” był prowadzony w latach 2006-2011.

Jego prace można znaleźć w zbiorach Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, Muzeum Bursztynu w Gdańsku oraz w trzech znaczących kolekcjach złotnictwa artystycznego: Galerii Sztuki w Legnicy, prof. Ireny Huml oraz Marii Magdaleny Kwiatkiewicz, właścicielki Galerii YES w Poznaniu. Zdjęcia jego prac są obecne w kilkudziesięciu katalogach i wydawnictwach. Od maja 2010 roku prowadzi autorską Galerię Otwartą w Sandomierzu i w tym czasie uczestniczył w organizacji ponad 70-ciu projektów wystawienniczych. W latach 2011 i 2013 był organizatorem dwóch edycji Festiwalu Krzemienia Pasiastego oraz dwóch Ogólnopolskich Konkursów Biżuterii Autorskiej w Sandomierzu.

Poza tym trochę żegluje po morzach, nieco fotografuje, czasami pracuje jako rolnik lub webmajster, nie unika roweru, gór, literatury i ogniska. Lubi ludzi i przyrodę. Ceni przyjaźń i dane słowo.

tel: 501 291 195

www.pajaczkowski.art.pl

mariusz@pajaczkowski.art.pl